Psihologija Trgovanja | Forex Beginning

Psihologija trgovca

Šta psihologija ima zajedničko sa foreksom?

Mnogi ljudi smatraju trgovinu kao vrstu osnovnih nauka poput matematike ili aritmetike, umesto kao nešto nejasno poput psihologije. Istina je, naravno, potpuno drugačija.

Da biste bili uspešni u foreks trgovini, nije dovoljno da naučite osnovne koncepte i procese vezane za foreks tržište. Svaki početnik pre ili kasnije (uglavnom kasnije) to shvati. Bez obzira koliko je knjiga i članaka objavljeno svake godine, procenat gubitnika u odnosu na pobednike je 95 prema 5. Zašto je to tako?

Samopouzdanje i hrabrost

Svega je par trgovaca koji su shvatili da, ukoliko žele konstantno da prave pare, moraju kontrolisati svoje emocije i ponašanje. Morate nametnuti sebi strogu disciplinu, držati se svoje strategije i svojih pravila raspolaganja novca. Čak i najbolja strategija trgovine neće vam pomoći da izbegnete "margin call". Ne možete pravilno raspoređivati novac bez discipline i strpljenja osim ukoliko koristite programe za automatsku trgovinu (takozvane ekspert savetnike "Expert Advisors"), ali čak i tada možete pasti u iskušenje da ručno zatvorite poziciju pre nego što dostigne preodređenu vrednost zatvaranja.