Kako čitati foreks cenu?

Ovo je primer: EUR/USD = 1.50 što znači da jedan evro iznosi 1.5 US dolara. Ako kupite 10,000 evra, u isto vreme (simultano) prodaćete 15,000 US dolara. Pri prodaji 10,000 evra, simultano ćete kupiti 15,000 US dolara. To je bio primer "prave" cene, Obrnuta cena je USD/EUR, zapravo koliko evra možete kupiti za dolar? U vašoj foreks platformi verovatno ćete videti "prave" cene.

Prva od dve valute u valutnom paru je takozvana osnovna valuta. Druga je navodna ili "brojna" cena. Zašto je euro osnovna valuta u EUR/USD? Zato što je evro jači, jedan evro vredi više od jednog dolara.

Ako je NZD/USD = 0.75, zašto je NZD (Novozelandski dolar) osnovna valuta? Zato što u vreme kada je ovaj valutni par kreiran, NZD je bio jači od US dolara.