Инвестиционно или бижутерско злато?

Златото е един от най-старите инструменти за капиталовложение. Всъщност истинските пари са златото и среброто, а не валутите, които ние наричаме „пари” и които централните банки печатат. От отпадането на Златния стандарт през '74г., валутите представляват fiat currency, или валути на доверие. Златото и среброто не се влияят от доверието на инвеститорите към тях.

Този вид инвестиция винаги се е свързвала с безопасност, поради, което златото е предпочитано по време на криза, несигурност и избягване на риск (risk aversion). Инвестициите в него са защитени от инфлационните сили и колебанията на валутните пазари, защото с течение на времето златото запазва стойността си. За разлика от парите, златото никой не може да го напечата, т.е. не може да бъде създавано по волята на управляващите.

Инвестиционно злато

Златото, което се търгува на международните борси се нарича „инвестиционно злато”. Tо е освободено от ДДС (съгласно Директива 112/2006 на Европейския съюз и Закона за ДДС на Република България), акциз, мито и други данъци. Можеш да го закупиш по два начина. Единият начин е физически да закупиш самия метал - под формата на кюлче, слитък или монета. Другият начин е да си отвориш сметка за търговия при някой от инвестиционните посредници в България или чужбина и да го купиш „на хартия”, без реална доставка.

Кюлче инвестиционно злато

Инвестиционното злато е 24 карата, т.е. почти 100% чисто, като теглото и чистотата на златото са гарантирани от международни стандарти и строг контрол. Придружено е със специален сертификат, който показва в коя рафинерия е изработено. В западноевропейските страни цената на инвестиционното злато стои редом до валутните курсове.

Инвестициите в злато не носят бързи печалби. Затова се казва, че инвестициите в злато са консервативен финансов инструмент. С тях трябва да се внимава, защото изискват сериозни професионални познания. Цените на златото се променят бързо. Днес може да купиш златни кюлчета на определена цена, но ако утре те поскъпнат, не е сигурно, че някой ще ти ги изкупи обратно на по-високата цена.


Както вече споменахме инвестиционното злато се продава във вид на кюлчета, слитъци и монети. Обаче не бъркай инвестиционните златни монети с нумизматичните или колекционерските златни монети, които са с по-ниско съдържание на злато и чиято цена се определя не толкова от съдържанието на злато в тях, а от други фактори (брой емитирани монети от един модел, дата на емитирането, важност на събитието, по случай на което са издадени и т.н.).

Златни монети - инвестиционно злато

Ако си решил да вложиш пари в инвестиционно злато, може да го купиш от няколко български банки. Някои от тях са Първа инвестиционна банка, Общинска банка и Банка Пиреос. Проблемът е, че тези банки не го изкупуват, а пътуването до чужбина за да го продадеш представлява допънителен разход. Райфайзенбанк продава инвестиционно злато с възможност за обратно изкупуване, но без да се доставя физически металът. Той ще се съхранява в трезорите на банката в Австрия.
Важно е да отбележим, че кюлчетата и монетите никога не струват колкото борсовата спот цена. За тях има допълнителни разходи като стойността на отливането и транспорта, които се включват в продажната цена.

Бижутерско злато

Бижутерското злато, както името му подсказва, е под формата на бижута, накити, огърлици, синджири, гривни, пръстени и т.н. Някои хора мислят, че инвестират, купувайки си бижута, но това не е напълно правилно схващане. Да речем, че в момента продажната цена на 14-каратовото злато е 60-70 лв. за грам в златарските ателиета. Това не значи, че ако решиш да си продадеш старите бижута, ще получиш тези пари. Не само няма да получиш тези пари, а е много възможно да получиш и по-малко от половината от тях, вероятно около 30-35 лева. Това е така, защото голяма част от стойността на бижутерското злато е за вложения труд на златаря при изработката му.