Инвестиционно или бижутерско сребро?

Среброто се възприема като инвестиция, съхраняваща стойността на парите и затова традиционно движението в цената на среброто следва тази на златото. Всъщност истинските пари са златото и среброто, а не валутите, които централните банки печатат. От отпадането на Златния стандарт през 1974г., валутите се превръщат във fiat currency, или валути на доверие. Златото и среброто не се влияят от доверието. Същевременно обаче среброто като метал има много по-широко промишлено приложение в сравнение със златото. Това го прави по-рискова инвестиция с по-висока ценова колебливост.Инвестиционно сребро

На пазара на благородни метали като инвестиционен инструмент се продават различни изделия от сребро - кюлчета, слитъци и сребърни монети. Сребърните кюлчета с проба 999 (т.е. чистота 99.9%) са най-популярни. Сребърните слитъци са по-малки отливки. Колкото до сребърните монети, не ги бъркай с нумизматичните или колекционерски монети, чиято цена не се определя само от теглото и пробата, а и от други фактори като брой емитирани монети от един модел, по какъв повод са издадени и т.н.

Кюлче сребро

В България върху инвестиционното сребро се начислява ДДС (за разлика от златото). Инвестиционното сребро може да купиш от институциите, споменати в отдела за злато.
Бижутерско сребро

Бижутерското сребро е във формата на бижута, гривни, синджири, пръстени и прочие накити. Когато си купуваш сребърни бижута плащаш не само за теглото и чистотата на среброто, а и за труда по обработката.