Психологията на трейдъра

Какво общо има психологията с форекса?

Обикновено хората смятат, че трейдърството е по-скоро точна наука (нещо като математика, или най-малкото аритметика), отколкото нещо субективно и размито в очите на мнозина като психологията. А всъщност истината е съвсем друга.

За да успяваш във форекс търговията, не е достатъчно да научиш основните понятия и процеси, свързани с валутния пазар. Това всеки новак рано или късно (най-вече късно) го прави, и колкото и статии и книги за форекс да се изписват всяка година, съотношението на губещите спрямо печелещите се запазва на около 95 към 5. Защо ли?

Самоувереност и здрави нерви.

Сравнително малко са тези форекс трейдъри, които в един момент са проумели (не ‘прочели’, а ‘проумели’), че за да печелят редовно трябва да съумеят да контролират емоционалното си състояние и съответно поведението си. Нужно е да си наложиш желязна дисциплина и да спазваш избраната от теб стратегия и да следваш неотклонно правилата си за управление на риска. Без разумно управление на риска, и най-добрата стратегията за форекс търговия не ще доведе до нищо друго освен до марджин кол. А разумното управление на риска не е възможно без дисциплина и търпение, освен ако не търгуваш автоматизирано чрез компютърни програми (тъй наречените ‘експерти’, expert advisors), но дори и тогава може да се изкушиш от това да закриеш печеливша или губеща позиция ръчно преди тя да достигне заложените в програмата критерии за затваряне.