Накратко за техническия анализ

Чрез техническия анализ изучаваш движенията на цените, т.е. работиш изключително с графики. Техническите анализатори смятат, че изучаването на движенията в миналото, ще им помогне да прогнозират успешно накъде аджеба ще задуха вятъра било то след 5 минути, утре, вдругиден или дори догодина до амина. Някой път „познават”, друг път – не. Мъдрейки се над графиките, можеш да „откриеш” модели и тенденции (трендове, англ. trend), които да ти помогнат да намериш добри възможности за печеливша търговия.

Най-важното нещо в техн. анализ е трендът! Защо? Защото, ако откриеш и хванеш посоката на тренда навреме, т.е. ако търгуваш по посока на тренда, можеш да спечелиш доста пипсове (Тази стратегия дори си има име – trend following, следване на тенденцията). Техническият анализ може да ти помогне да определиш тренда още в ранните му етапи на развитие и да ти предостави много печеливши възможности за търговия.