Накратко за фундаменталния анализ

Фундаменталният анализ е начин за осмисляне на пазара наблюдавайки икономическите, политическите и социалните сили, които влияят върху търсенето и предлагането. С други думи, гледаш икономиката на коя страна се развива добре и икономиката на коя - зле. Идеята при този тип анализ е, че ако икономиката на страната се развива добре, то валутата й също ще бъде силна, защото колкото по-добре е икономиката на дадена страна, толкова повече доверие в нейната валута имат другите страни.

Например, еврото набира сила, тъй като икономиките на страните от Еврозоната набират сила. Фундаменталният аналитик разсъждава така: Тъй като бизнес климатът се подобрява, Европейската централна банка (ЕЦБ) ще вдигне лихвените проценти за да контролира инфлацията и като резултат стойността на еврото продължава да расте. Значи ще купя евра. Има определени икономически новини, които влияят изключително много върху движенията на валутите, напр. NFP или Non-Farm Payroll (заетост в САЩ с изключение на селското стопанство). Но по тази тема, по-нататък.