Какво представляват котировките?

Пример: EUR / USD = 1,50 означава, че едно евро струва 1,50 щатски долара. Ако купиш 10 000 евро, ти същевременно продаваш 15 000 щ. долари. Ако продадеш 10 000 евро, същевременно купуваш 15 000 щ. долари.

Това беше пример за ‘прав курс’. USD / EUR е ‘обратен курс’, т.е. колко евро струва един щатски долар? В търговската платформа, предоставена от твоя форекс брокер, най-вероятно ще виждаш прави курсове.

Първата от двете валути се нарича ‘основа’ или ‘базова валута’ (base currency). Втората се нарича ‘котировъчна валута’ (quote currency). Защо еврото е основа? Защото, когато се е появило на бял свят, е струвало повече от долара.

Ако в настоящия момент AUD/USD = 0,92, защо австралийският долар е по-евтин от щатския, а пък е ‘основа’ във валутната двойка? Защото, когато за първи пъти е била дадена котировка за австралийския долар, той е бил по-скъп от щатския.