Видове форекс брокери

Маркет мейкъри - forex брокери

Маркет мейкърите (market makers) са forex брокери, които предоставят ликвидност на пазара, като винаги заемат насрещни позиции (срещу клиентите си). Това, че са другата страна по всяка сделка само по себе си не е нещо лошо, защото от време на време те изнасят на международния валутен пазар разликата между дългите и късите позиции, които държат (т.е. хеджират нетната си експозиция) и така се предпазват от риск. Тези forex брокери са надеждни и не биха си позволили да рискуват репутацията си за трохиците, които биха спечелили, ако започнат да ти правят номера. При маркет мейкърите имаш фиксирани спредове и общо взето ордерите ти ще се изпълняват на принципа WYSIWYG (what you see is what you get, получаваш това, което виждаш), т.е. на нивата, които виждаш на екрана си - без слипидж при спокойни пазарни условия. При бурни пазарни условия (преди и след изнасянето на данни от икономически доклади, речи на важни лица и др.), разбира се, слипиджът е неизбежен и се приема за нещо нормално на форекс пазара.

Маркет мейкъри - forex дилъри

Макар и много от тях да се наричат форекс брокери, това в действителност не са брокери. Форекс брокерът (англ. broker) е посредник. Дилърът не е посредник, а търговец. Ще кажеш "Като мен ли? И аз съм търговец." Е, не точно. Не е като теб, защото е в далеч по-изгодна позиция от теб. Подписваш неговия договор, спазваш неговите правила и си предал доброволно парите си на него, а не обратното. Тъй като дилърите не хеджират нетната си експозиция, ако си успешен трейдър (т.е. печелиш системно), можеш да очакваш типичните им номера - шипове (цената скача с 15-20 пипса за да ти удари стопа), рекотиране (цената се променя постоянно и ти е трудно да си затвориш печелившата позиция) и др. На страната на дилърите стои статистическото предимство. Надяват се 95% от трейдърите да загубят парите си на валутния пазар, както и става в действителност. Разбира се, когато губиш пари, няма да срещнеш проблеми при изпълнението на поръчките си. Ако търгуването при подобен род „брокери” не ти харесва, изтегли парите и си потърси истински форекс брокер.

ECN forex брокери

ECN (Electronic Communications Network) е Електронна съобщителна мрежа. ECN форекс брокерите ти предоставят пряк достъп до другите участници на forex пазара - както дребни трейдъри така и институционални. Това води до някои предимства, напр. ECN брокерите допускат скалпиране и предлагат много ниски спредове, но и до недостатъци - тези брокерите начисляват комисиони за форекс търговия. Търговията чрез ECN форекс брокери е по-прозрачна, тъй като виждаш реални валутни котировки и знаеш колко печели брокера (напр., комисион от 3 долара на стандартен лот).

ECN брокерите обаче носят повече риск за начинаещите трейдъри, най-вече поради бързо променящите се котировки и слипиджът съществуващ дори и при спокойни пазарни условия. До голяма степен маркет мейкърите предпазват начинаещия от суровата реалност на валутния пазар, като филтрират котировки, стремят се да спазват определен спред и да няма слипидж.