Банки - банково дело

Банката е предприятие, чиято главна дейност е да предлага услуги, свързани със съхраняване на ценности и даване на заеми. Развитието на банките започва от появата на писмеността. В днешно време банката представлява финансова институция, предлагаща широка гама от финансови услуги.

Банката е институция, притежаваща банков лиценз, издаден от съответната комисия за финансов надзор, който й дава право за извършване на най-основните банкови услуги като приемане на влогове и кредитиране. Съществуват финасови институции, чиято сфера на дейност включва извършването на някои банкови услуги без да се вписват в юридическото определение на „банка”.

Произходът на думата „банка” е от италианската дума „banca”, което означава „пейка”, а терминът „банкрут” идва от „banca rotta”, което означава „счупена пейка”. Заемодателите в Северна Италия първоначално работели на открито или в големи зали, където всеки кредитор имал собствена пейка или маса.

Обикновено банките извличат печалба от такси върху финансовите услуги и от лихви върху раздадените кредитите.

Банки, лицензирани в България

„Алианц Банк България” АД
„Банка ДСК” ЕАД
„Банка Пиреос България” АД
„Българо-американска кредитна банка” АД
„Българска банка за развитие” АД
„Емпорики Банк – България” ЕАД
„Интернешънъл Асет Банк” АД
„Корпоративна търговска банка” АД
„НЛБ Банка София” АД
„Обединена българска банка” АД
„Общинска банка” АД
„ПроКредит Банк (България)” АД
„Първа инвестиционна банка” АД
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД
„СИБАНК” АД
„Сосиете Женерал Експресбанк” АД
ТБ „Инвестбанк” АД
ТБ „МКБ Юнионбанк” АД
„Токуда Банк” АД
„Търговска банка Д” АД
„УниКредит Булбанк” АД
„Централна кооперативна банка” АД
ЧПБ „Тексим” АД
„Юробанк И Еф Джи България” АД